Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) - Universitetet i Sørøst-Norge (2023)

Hvorfor PPU?

Norsk skole har et stort behov for kvalifiserte lærere. De fleste studenter som fullfører praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) hos oss, velger skolen som fremtidig arbeidsplass.

Med vitnemål fra PPU kan du undervise fra trinn 5-13 i skolen. Kombinasjonen av fagstudier fra universitet eller høgskole og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer blant annet i videregående skole, på ungdomstrinnet, i voksenopplæring og folkehøgskole.

Fagdidaktikk i musikk, samt design, kunst og håndverk gir deg også undervisningskompetanse i kulturskolen.

Det finnes også andre yrkesområder innenfor offentlig og privat sektor, som etterspør mennesker med den kompetansen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir.

Timeplan og organisering av praksis

PPU er et nett- og samlingsbasert studieprogram.Her beskriver vi rammene for det første av de to semestrene (med forbehold om endringer):

Heltidhøst 2023-vår2024

HØST 2023:

 • UKE 33: Oppstart og pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 36, 38 og 40: Pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk 1 på nett torsdag og/eller fredag. I uke 48 blir torsdag og fredag byttet med mandag og tirsdag (eksamensperioden starter onsdag)
Fagdidaktikk på Zoom

Torsdag (hovedregel 9.15-13.00)

Fredag (hovedregel 9.15-13.00)

Design, kunst & håndverk 1 (Notodden)

Engelsk 1 (Vestfold)

Engelsk og fremmedspråk 1 (Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Notodden)

Friluftsliv 1(Notodden)

Matematikk 1 (Vestfold og Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag1 (Vestfold)

Naturfag 1 (Notodden)

Musikk 1 (Vestfold)

Norsk 1 (Notodden, Ringerike og Vestfold)

Naturfag1 (Vestfold)

Samfunnsfag 1 (Notodden)

Rettslære 1 (Ringerike)

Økonomi 1 (Ringerike)

Samfunnsfag (Ringerike)

Markedsføring1 (Ringerike)

RLE (Notodden)
 • UKE 37 og 40: Tverrfaglige webinar på zoom (legges til tirsdager 14.00-17.00)
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk emne 3, fordypning for studenter med fagdidaktikk i bare ett fag. Undervisning og veiledning legges hovedsakelig til etter fagdidaktikk 1 i samme fag, 13.15-16.00. (Det blir ikke nødvendigvis undervisning og veiledning i alle uker med fagdidaktikk i emne 1. Enkelte fag vil kunne benytte motsatt dag av fagdidaktikk 1. Norsk 3 går motsatt dag av emne 1 (09:15-14:00), RLE 3 går motsatt dag av emne 1 (13.15-16.00).Du finner nærmere informasjon i semesterplanenfor det enkelte fag.)
 • UKE 48-50: Eksamen (fra onsdag i uke 48).

Samlinger på campus(med forbehold om endringer):

 • UKE 35:
  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.
  Merk:1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker.
  For studenter som har fordypning i ett fag: Fagdidaktikk 3 går på motsatt dag av fagdidaktikk 1 (9.15-16.00).
 • UKE 41:
  Pedagogikk torsdag (9.15-16.00) og fredag (9.15-14.00).
  Merk:Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Design, kunst & håndverk (tirsdag og onsdag), 2) Musikk (onsdag),
  3) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø).

VÅR 2024:

 • UKE 2, 5 og 15: Pedagogikk på nett torsdag og fredag, 9.15-13.00
 • UKE 3, 14, 16 og 18: Fagdidaktikk 2 på nett torsdag eller fredag.

For oversikt over tidspunkt for fagdidaktikk på Zoom,se tabell over. Emne 1 blir til emne 2 (samme tidspunkt).

 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 3 og 18 (vil trolig legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 19: Eksamensperioden starter.

Samlinger på campus(med forbehold om endringer):

 • UKE 4:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.
  Merk:1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker.

 • UKE 17:
  Pedagogikk torsdag (9.15-16.00) og fredag (9.15-16.00).
  Merk:Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Musikk (onsdag),2) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø).

PRAKSIS:

Følgende uker er satt av til praksis i høst- og vårsemesteret:

keyboard_backspace Ukene: 42-47

keyboard_backspace Ukene: 6-12 (minus vinterferieuken)

Du må gjennomføre6 uker praksis hvert semester.

Deltid 1.årethøst 2023-vår2024

HØST 2023:

 • UKE 33: Oppstart og pedagogikk på nett torsdag, 9.15-13.00
 • UKE 36, 38 og 40: Pedagogikk på nett torsdag, 9.15-13.00
 • UKE 34, 37, 39 og 48: Fagdidaktikk 1 på nett torsdag eller fredag. I uke 48 blir torsdag og fredag byttet med mandag og tirsdag (eksamensperioden starter onsdag)
Fagdidaktikk på Zoom

Torsdag (hovedregel 9.15-13.00)

Fredag (hovedregel 9.15-13.00)

Design, kunst & håndverk 1 (Notodden)

Engelsk 1 (Vestfold)

Engelsk og fremmedspråk 1 (Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag 1 (Notodden)

Friluftsliv 1(Notodden)

Matematikk 1 (Vestfold og Notodden)

Kroppsøving og idrettsfag1 (Vestfold)

Naturfag 1 (Notodden)

Musikk 1 (Vestfold)

Norsk 1 (Notodden, Ringerike og Vestfold)

Naturfag1 (Vestfold)

Samfunnsfag 1 (Notodden)

Rettslære 1 (Ringerike)

Økonomi 1 (Ringerike)

Samfunssfag (Ringerike)

Markedsføring1 (Ringerike)

RLE (Notodden)
 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 37 (legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 48-50: Eksamen (fra onsdag i uke 48).

Samlinger på campus(med forbehold om endringer):

 • UKE 35:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.

  Merk:1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker.

 • UKE 41:
  Merk:Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Design, kunst & håndverk (tirsdag og onsdag), 2) Musikk (onsdag),
  3) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø).

VÅR 2024:

 • UKE 2, 5, 15 og 17: Pedagogikk på nett torsdag, 9.15-13.00
 • UKE 3, 14, 16 og 18: Fagdidaktikk 2 på nett torsdag eller fredag.

For oversikt over tidspunkt for fagdidaktikk på Zoom,se tabell over. Emne 1 blir til emne 2 (samme tidspunkt).

 • Tverrfaglige webinar på nett i uke 3(vil trolig legges til tirsdag 14.00-17.00).
 • UKE 19: Eksamensperioden starter.

Samlinger på campus(med forbehold om endringer):

 • UKE 4:

  Pedagogikk mandag (10.15-16.00) og tirsdag (9.15-16.00). Fagdidaktikk 1 på onsdag (9.15-16.00) for fag som går fredag i nett-ukene. Fagdidaktikk 1 på torsdag (9.15-16.00) for fag som går torsdag i nett-ukene.

  Merk:1) Design, kunst og håndverk 1, og 2) Musikk 1, har også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker (9.15-14.00). Samling i Friluftsliv 1 starter onsdag kveld (m. overnatting), også undervisning fredag av fagspesifikke årsaker.

 • UKE 17:
  Merk:Fagdidaktikker med fagspesifikke behov har undervisning på campus tirsdag og/eller onsdag: 1) Musikk (onsdag),2) Friluftsliv (onsdag, for friluftsliv er dette ENTEN på campus ELLER alternativ undervisning i eget nærmiljø).

PRAKSIS:

Følgende uker er satt av til praksis i høst- og vårsemesteret:

Ukene 42-47: Vestfold og Ringerike deltid i ukene 42-44

Ukene 6-12 (minus vinterferieuken): Vestfold og Ringerike deltid i ukene 6-9 ( minus vinterferieuken)

Du må gjennomføre 6 uker per studieår for deltid.

Deltid 2.årethøst 2023-vår2024

Timeplanen er i hovedsak lik den som gjelder for førsteårs studenter, med unntak av at pedagogikk går fredager 9.15-13.00.

Samlinger på campus, praksisperioder og eksamensperioder er like som for deltid første året.

Tverrfaglige webinar på nett i uke 40 og uke 18(vil trolig legges til tirsdag 14.00-17.00).

Merk:

 • For studenter som tar fagdidaktikk i to fag:Timeplanen er den samme som for førsteårs studenter:emne 1 på høsten og emne 2 på våren.
 • For studenter som har fordypning i ett fag: Fagdidaktikk 3 går på motsatt dag av fagdidaktikk 1 på samlingene på campus (9.15-16.00).Fagdidaktikk emne 3, undervisning og veiledning på Zoom legges hovedsakelig til etter fagdidaktikk 1 og 2 i samme fag, 13.15-16.00. (Det blir ikke nødvendigvis undervisning og veiledning i alle uker med fagdidaktikk i emne 1. Enkelte fag vil kunne benytte motsatt dag av fagdidaktikk 1 og 2. Norsk 3 går motsatt dag av emne 1 (torsdager 09:15-14:00), RLE 3 går motsatt dag av emne 1 (fredager 13.15-16.00).Du finner nærmere informasjon i semesterplanenfor det enkelte fag.)

Dette lærer du

Gjennom studiet ønsker universitetet å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU-studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. Studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen som institusjon.

Pedagogikkomhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har.

Fagdidaktikkgir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering. Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor skal det undervises på denne måten? Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring.

Kontakt med arbeidslivet

Praksiser en sentral del av utdanningen. USN har samarbeidsskoler for å sikre kvaliteten på praksisopplæringen. Praksis skal være variert, veiledet og vurdert og vil fortrinnsvis bli gjennomført på ungdomstrinn og i videregående skole.

Praksisperiodene er basert på progresjon hvor du starter med observasjon for gradvis å overta undervisningen under veiledning fra praksislærer. Gjennom praksisperiodene på totalt 60 dager vil du som student få god øvelse i læreryrkets mange ulike oppgaver. Det legges vekt på planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning. Bevisstgjøring rundt skolens plass og rolle i samfunnet inngår som en viktig del av praksisopplæringen.

Videre utdanningsmuligheter

Etter praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du velge å gå videre til en av våremaster- eller doktorgradsutdanninger.

Dersom du velger å studere flere fag etter fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vil du kunne undervise i disse fagene. Det er også mulig å ta enkeltemner i fagdidaktikk hos oss etter fullført PPU.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om lærerutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5527

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.