M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (2024)

m-DIKLORIBENTSEENI

TUOTTEEN TUNNISTUS

CAS NO.541-73-1

M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (1)

EINECS NO. 208-792-1
KAAVA C6H4Cl2
MOL WT. 147,00
H.S. KOODI 2903,69

MYRKYLLISYYS

Suun kautta rotan LD50: 500 mg/kg
SYNONYMEJA 1,3-diklooribentseeni; m-diklooribentsoli; MDCB; m-fenyleenidikloridi; kloori;
1,3-diklooribentseeni (hollanti); 1,3-diklooribentsoli (saksa); 1,3-diklooribentseeni (italialainen);

Hymyilee

LUOKITTELU

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

Väritön tai kellertävä neste, jolla on aromaattinen tuoksu.

SULAMISPISTE -24 C
KIEHUMISPISTE

172-174 C

TIETTY PAINOVOIMA

1.30

VESILIUKOISUUS

liukenematon

pHneutraali
HÖYRYTIHEYS5.07

Itsesytytys

NFPA-LUOKITUKSET

Terveys: 2; Syttyvyys: 2; Reaktiivisuus: 0

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE

67 C

VAKAUSVakaa tavallisissa olosuhteissa
YLEINEN KUVAUS&SOVELLUKSET
Diklooribentseenitkuuluvat orgaanisten halogeeniyhdisteiden ryhmään, jotka korvaavat bentseenissä kaksi vetyatomia klooriatomeilla. Isomeeriä on kolme;orto-diklooribentseeni, väritön neste, joka kiehuu 180 C:ssa, käytetään liuottimena ja kemiallisena välituotteena väriaineille, pigmentille, maatalouskemikaalille ja monenlaisille orgaanisille synteeseille;meta-, väritön neste, joka kiehuu 172 C:ssa, käytetään liuottimena ja kemiallisena välituotteena;varten-, valkoinen kiinteä aine, jolla on tyypillinen tunkeutuva haju. Sitä käytetään pääasiassa hyönteismyrkkynä koita vastaan, tilan hajunpoistoaineena, yleisenä viljelykasvien hyönteis- ja sienitautien torjunta-aineena sekä muovien, väriaineiden, lääkkeiden ja muiden orgaanisten yhdisteiden kemiallisena välituotteena. Kaikki heovat veteen liukenemattomia ja tiheämpiä kuin vettä. Ne valmistetaan kloorausreaktiollabentseenirauta(III)kloridin läsnä ollessa. (kloorausvoimakkaassa valaistuksessa ja ilman rauta(III)kloridia johtaabentseeniheksakloridimono- tai polyklooribentseenien sijaan). Kloorausreaktio johtaa samanlaiseen suhteeseenorto-javarten-diklooribentseeni, mutta pieni määrämetaisomeeri suoritetaan. Theortojavartenisomeerit erotetaan fraktiojäädytyksellä. Samalla kunvartenisomeeri kiteytyy,ortoisomeeri pysyy nesteenä. Themeta-diklooribentseeni valmistetaan kuumentamalla ja paineistamalla alumiinikloridilla.m-diklooribentseenikäytetään liuottimena. Se on myös kemiallinen välituote väriaineiden, maatalouskemikaalien, lääkkeiden ja muiden tuotteiden valmistukseenorgaaninen synteesi. Se on hyönteismyrkky ja kaasutusaine.
MYYNTIERITTELY

ULKOMUOTO

Väritön tai kellertävä neste, jolla on aromaattinen tuoksu.

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

1,0 % max

KOSTEUS

0,5 % MAX

KIEPUUSPISTE

170 C

KULJETUS
PAKKAUS250kg rummussa, Iso-säiliössä
VAARALUOJA 6.1
A EI. 2810
KLOROBENEENIEN YLEINEN KUVAUS
Klooribentseenit ovat syklisten aromaattisten orgaanisten halogeeniyhdisteitä, jotka muodostuvat korvaamalla bentseenin vetyatomit 1-6 klooriatomilla. Klooribentseenien yhdisteitä on 12 mono-, kolme isomeeristä ainetta, joista kukin on di-, tri- ja tetra-, sekä penta- ja heksaklooribentseeni.
 • Monoklooribentseeni (MCB, CAS RN: 108-90-7)
 • 1,2-diklooribentseeni (1,2-DCB, CAS RN: 95-50-1)
 • 1,3-diklooribentseeni (1,3-DCB, CAS RN: 541-73-1)
 • 1,4-diklooribentseeni (1,4-DCB, CAS RN: 106-46-7)
 • 1,2,3-triklooribentseeni (1,2,3-TCB, CAS RN: 87-61-6)
 • 1,2,4-triklooribentseeni (1,2,4-TCB, CAS RN: 120-82-1)
 • 1,3,5-triklooribentseeni (1,3,5-TCB, CAS RN: 108-70-3)
 • 1,2,3,4-tetraklooribentseeni (1,2,3,4-TeCB, CAS RN: 634-66-2)
 • 1,2,3,5-tetraklooribentseeni (1,2,3,5-TeCB, CAS RN: 634-90-2)
 • 1,2,4,5-tetraklooribentseeni (1,2,4,5-TeCB, CAS RN: 95-94-3)
 • Pentaklooribentseeni (PeCB, CAS RN: 608-93-5)
 • Heksaklooribentseeni (HCB, CAS RN: 118-74-1)

Klooribentseenit ovat valkoisia kiteisiä kiinteitä aineita huoneenlämpötilassa, kun taas MCB, 1,2-DCB, 1,3-DCB ja 1,2,4-TCB ovat kirkkaita nesteitä. Ne ovat käytännössä liukenemattomia veteen ja tiheämpiä kuin vesi. Vesiliukoisuus heikkenee, jos sitä kloorataan enemmän. Klooribentseenien syttyvyys on alhainen, oktanoli/vesi-jakaantumiskertoimet ovat kohtalaisista korkeisiin, kasvaen klooratun lisääntyessä, ja höyrynpaineet ovat alhaiset tai kohtalaiset, laskevat klooratun lisääntyessä. Maku- ja hajukynnykset ovat alhaiset, alenevat alhaisemman klooratun määrän myötä. MCB (joka muodostaa yli 50 % kaikkien klooribentseenien kokonaistuotannosta) ja DCB:t (yli 40 %) valmistetaan bentseenin kloorauksella nestefaasissa rauta(III)kloridin läsnä ollessa. (Klooraus voimakkaassa valaistuksessa ja ilman rauta(III)kloridia johtaa bentseeniheksakloridiin mono- tai polyklooribentseenien sijaan). DCB:n kloorausreaktio johtaa samanlaiseen orto- ja para-diklooribentseenin suhteeseen, mutta pieni määrä meta-isomeeriä suoritetaan. Orto- ja para-isomeerit erotetaan fraktiojäädytyksellä. Kun para-isomeeri kiteytyy, orto-isomeeri pysyy nesteenä. Meta-diklooribentseeni valmistetaan kuumentamalla ja paineistamalla alumiinikloridilla. TCB:t saadaan klooraamalla sopivia klooribentseeni-isomeereja Lewis-happokatalyytin läsnä ollessa. TeCB:t saavutetaan lisäämällä klooria triklooribentseeneihin alumiinikatalyytin läsnä ollessa. PCB:tä valmistetaan denitrifioimalla pentakloorinitrobentseeniä ja pelkistävällä dekloorauksella HCB:tä sekä lisäämällä klooria TeCB:hen. HCB:tä valmistetaan klooraamalla suoraan bentseeniä ferrikloridikatalyytillä 150-200 °C:ssa tetrakloorietyleenin tuotannon jäännösten tislauksesta. Klooribentseenejä käytetään pääasiassa prosessiliuottimina ja liuotinkantaja-aineina sekä lähtöaineina torjunta-aineiden (pääasiassa), muovien, väriaineiden, lääkkeiden ja muiden orgaanisten yhdisteiden synteesissä. Niitä käytetään hyönteismyrkkyinä koita vastaan, tilan hajunpoistoaineina, yleisinä hyönteis- ja sienitautien torjunta-aineina viljelykasveilla. Niitä käytetään metallien käsittelyssä; teollisissa deodoranteissa; viemärien puhdistusaineet. TCB:n korkeammissa klooratuissa bentseeneissä, TeCB:ssä, käytettiin sähköisiä nesteitä.MONOKLOROBENTSEENI

CAS-NUMERO:108-90-7

EINECSNUMERO:203-628-5

MUUT NIMET):
Bentseenikloridi; Bentseenimonokloridi; klooribentseeni (hollanti); klooribentsoli; Klooribentseeni (puolalainen); klooribentseeni; klooribentseeni (italialainen); Mcb; Monoklooribentseeni (hollanti); monoklooribentsoli (saksa); monoklooribentseeni (italialainen); fenyylikloridi;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

Välituote fenolin, aniliinin, kloorinitrobentseenien, difenyylioksidin, DDT:n ja silikonien synteesiin; Prosesiliuotin metyleenidi-isosyanaatille, liimoille, kiillotusaineille, vahoille, farmaseuttisille tuotteille ja luonnonkumille; Hajottava liuotin; Toiminnallinen neste ulkoisessa palamisessa; Lämmönsiirtonesteet aurinkoenergiakeräimissä

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 1110 mg/kg
YK-numero: 1134 (vaaraluokka: 3, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 220kg tynnyrissä

C6H5Cl (112,56)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (2)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILAkirkas neste
SULAMISPISTE -46 C
KIEHUMISPISTE132 C
TIETTY PAINOVOIMA 1.107
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS3.9

Itsesytytys

634 C

TAITEKERROIN

1.524
LEIMAHDUSPISTE29,5 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,5 % min

DIKLORIBENTSEENI

0,15 % max

BENTSEENI

0,05 % max

HAPPAMUUS

0,001 % max

KOSTEUS

0,5 % max

1,2-DIKLORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:95-50-1

EINECSNUMERO:202-425-9

MUUT NIMET):
o-diklooribentseeni; 2-diklooribentseeni; klooribeeni; klorobeeni; DCB; o-diklooribentsoli; o-diklooribentseeni; ODB; ortodiklooribentseeni; Termitkil ;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

Välituote väriaineiden synteesiinmaatalouskemikaalit, lääkkeet,3,4-dikloorianiliinija muut oorgaaninen synteesi; liuotin orgaanisille materiaaleille ja ei-rautametallien oksideille; liuotinkantaja tolueenidi-isosyanaatin tuotannossa; kaasutusaine ja hyönteismyrkky; vuotien ja villan rasvanpoisto; metallin kiillotusaineet;teollinen hajunhallintalaite; viemärien puhdistusaineissa;puunsuoja-aine. formulaatiot moottoriöljyn lisäaineille, voiteluaineille ja maaleille.

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 500 mg/kg
YK-numero:
1591(vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H4Cl2 (147,00)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (3)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

Kirkas neste

SULAMISPISTE -17,6 C
KIEHUMISPISTE

180 C

TIETTY PAINOVOIMA

1.30 - 1.31

LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS5.1

Itsesytytys

640 C

TAITEKERROIN

1,5510

LEIMAHDUSPISTE66 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % max

1,3-DIKLORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:541-73-1

EINECSNUMERO:208-792-1

MUUT NIMET):
m-diklooribentseeni; m-DCB; m-diklooribentseeni; m-fenyleenidikloridi; meta-diklooribentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

kaasutusaine ja hyönteismyrkky;liuotin; kemialliset välituotteet väriaineiden, maatalouskemikaalien, lääkkeiden ja muiden oorgaaninen synteesi.

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 500 mg/kg
YK-numero: 2810 (vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H4Cl2 (147,00)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (4)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

Kirkas neste

SULAMISPISTE-24 C
KIEHUMISPISTE

172-174 C

TIETTY PAINOVOIMA

1.30

LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS5.07

Itsesytytys

TAITEKERROIN

1,546
LEIMAHDUSPISTE

67 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % max

1,4-DIKLORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:106-46-7

EINECSNUMERO:203-400-5

MUUT NIMET):
p-diklooribentseeni; 1,4-DCB; 1,4-diklooribentseeni (hollanti); 1,4-diklooribentsoli (saksa); 1,4-diklooribentseeni (italialainen); 4-diklooribentseeni; p-kloorifenyylikloridi; p-diklooribentseeni (hollanti); p-diklooribentsoli (saksa); p-diklooribentseeni; p-diklooribentsoli; p-diklooribentseeni (italialainen); para-kloorifenyylikloridi; para-diklooribentseeni; Parasidi; paradiklooribentsoli; Paradiklooribentseeni; paradiklooribentsoli; PARATSEENI; ATE; PDCB; PERSIA-PERATSOLI; Santokloori;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

yleinen hyönteismyrkky, koikarkotetta, bakteereita tappava torjunta-aine, deodorantti;kemiallinen välituote väriaineiden, maatalouskemikaalien, lääkkeiden,2,5-dikloorianiliini,muovit (esim. polyfenyleenisulfidihartsit, joita käytetään pintapinnoitteissa ja muovaushartseissa) ja muut oorgaaninen synteesi.

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 500 mg/kg
YK-numero: 3335 (vaaraluokka: 9)
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H4Cl2 (147,00)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (5)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILAvalkoinen kiteinen jauhe
SULAMISPISTE53 C
KIEHUMISPISTE

174 C

TIETTY PAINOVOIMA

1.241

LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS5.08

Itsesytytys

640 C

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE

66 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % max

SULAMISPISTE

52 C min

1,2,3-TRIKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:87-61-6

EINECSNUMERO:201-757-1

MUUT NIMET):
1,2,3-TCB; 1,2,3-TrCB; 1,2,6-triklooribentseeni; triklooribentseeni; vic-triklooribentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

kemiallinen välituote;lämmönsiirto nestettä; korkealla kiehuva liuotin; dielektrinen neste, hyönteismyrkky ja fungisidi; csähköasennuksissa käytettävä neste; lasin karkaisu;väriaine harjoittaja; muuntajaöljyt; voiteluaineet.

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 1830 mg/kg
YK-numero: 2811 (vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 300kg tynnyrissä

C6H3Cl3(181,45)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (6)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE52-55 C
KIEHUMISPISTE219-222 C
TIETTY PAINOVOIMA 1.69
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE

112 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

SULAMISPISTE

52-53 C

1,2,4-TRIKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:120-82-1

EINECSNUMERO:204-428-0

MUUT NIMET):
1,2,4-triklooribentsoli; 1,2,5-triklooribentseeni; 1,3,4-triklooribentseeni; Trojklooribentseeni (puolalainen); Unsym-triklooribentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

kemiallinen välituote;lämmönsiirto nestettä; korkealla kiehuva liuotin; dielektrinen neste, hyönteismyrkky ja fungisidi; csähköasennuksissa käytettävä neste; lasin karkaisu;väriaine harjoittaja; muuntajaöljyt; voiteluaineet

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 756 mg/kg
YK-numero: 2321 (vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 300kg tynnyrissä

C6H3Cl3(181,45)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (7)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

Kirkas neste

SULAMISPISTE17 C
KIEHUMISPISTE212 C
TIETTY PAINOVOIMA 1.46
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS6.2

Itsesytytys

571 C

TAITEKERROIN

1.454
LEIMAHDUSPISTE

110 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

98,0 % min

KOSTEUS

0,5 % MAX

1,3,5-TRIKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:108-70-3

EINECSNUMERO:203-608-6

MUUT NIMET):
1,3,5-triklooribentseeni; 1,3,5-triklooribentseeni; S-triklooribentseeni; Sym-triklooribentseeni; trikloori-1,3,5-bentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

kemiallinen välituote;lämmönsiirto nestettä; korkealla kiehuva liuotin; dielektrinen neste; hyönteismyrkky ja sienitautien torjunta-aine; csähköasennuksissa käytettävä neste; lasin karkaisu;väriaine harjoittaja; muuntajaöljyt; voiteluaineet

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 800 mg/kg
YK-numero: 2811 (vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 25kg puss*ssa

C6H3Cl3(181,45)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (8)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE63-65 C
KIEHUMISPISTE208 C
TIETTY PAINOVOIMA
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE126 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

98,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % MAX

1,2,3,4-TETRAKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:634-66-2

EINECSNUMERO:211-214-0

MUUT NIMET):
1,2,3,4-TCB; Tetraklooribentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

dielektriset nesteet; fungisidien synteesissäja muut oorgaaniset yhdisteet

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 1167 mg/kg
YK-numero: FS0001 (vaaraluokka: 173)
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H2Cl4(215,89)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (9)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE42-47 C
KIEHUMISPISTE254 C
TIETTY PAINOVOIMA
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE112 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

98,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % MAX

1,2,3,5-TETRAKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:634-90-2

EINECSNUMERO:211-217-7

MUUT NIMET):
1,2,3,5-TCB; bentseeni, 1,2,3,5-tetrakloori-; tetrakloori-1,2,3,5-bentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

Välituotteet rikkakasvien torjunta-aineille; defoliantit

LISÄINFORMAATIO

Suun kautta rotan LD50:
YK-numero:
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H2Cl4(215,89)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (10)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE54-55 C
KIEHUMISPISTE246 C
TIETTY PAINOVOIMA
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

SULAMISPISTE51-55 C

1,2,4,5-TETRAKLOORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:95-94-3

EINECSNUMERO:202-466-2

MUUT NIMET):
1,2,4,5-TCB; 1,2,4,5-tetraklooribentsoli; Bentseenitetrakloridi; s-tetraklooribentseeni;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

Välituote hyönteismyrkkyille, rikkakasvien torjunta-aineille ja lehtien torjunta-aineille;vedenkestävä kyllästysaine; dielektriset nesteet; pakkauksessa suoja;

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 1500 mg/kg
YK-numero: FS0001 (vaaraluokka: 173)
Pakkaus: 250kg tynnyrissä

C6H2Cl4(215,89)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (11)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE138-140 C
KIEHUMISPISTE240 C
TIETTY PAINOVOIMA 1,734
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS7.4

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE112 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % MAX

PENTAKLORBENTSEENI

CAS-NUMERO:608-93-5

EINECSNUMERO:210-172-0

MUUT NIMET):
1,2,3,4,5-PENTAKLOORIBENTSENI; PCB; QCB;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

torjunta-aine; kemiallinen välituote

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50:
YK-numero:
Pakkaus: 25kg puss*ssa

C6HCl5(250.34)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (12)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE84 - 87 °C
KIEHUMISPISTE275 - 277 °C
TIETTY PAINOVOIMA 1.61
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % MAX

HEKSAKLORIBENTSEENI

CAS-NUMERO:118-74-1

EINECSNUMERO:204-273-9

MUUT NIMET):
Amatiini; Anticarie; Esaklooribentseeni (italialainen); heksaklooribentsoli (saksa); pentakloorifenyylikloridi; perklooribentseeni; fenyyliperkloryyli; Saatbeizfungizid (saksa); Sanocid; Sanocide;

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖT

siementen kastike; siemeniä käsittelevä sienimyrkky; pyroteknisten tuotteiden valmistuksessa, merkkiluotit; sulatusaine alumiinin valmistuksessa. puun säilöntäaine; huokoisuutta säätelevä aine grafiittianodien valmistuksessa; peptisoiva aine nitroso- ja styreenikumin tuotannossa renkaita varten;

LISÄINFORMAATIO
Suun kautta rotan LD50: 3500 mg/kg
YK-numero: 2729 (vaaraluokka: 6.1, pakkausryhmä: III)
Pakkaus: 25kg puss*ssa

C6Cl6(284,78)
M-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (13)

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

FYYSINEN TILA

valkoisia hiutaleita

SULAMISPISTE227-229 C
KIEHUMISPISTE332 C
TIETTY PAINOVOIMA 1.57
LIUKOISUUSEi liukene veteen
HÖYRYTIHEYS9.83

Itsesytytys

TAITEKERROIN

LEIMAHDUSPISTE 242 C

MYYNTIERITTELY

PUHTAUS

99,0 % min

ISOMEERIN Epäpuhtaus1,0 % max
Orgaaninen epäpuhtaus

0,5 % max

KOSTEUS

0,5 % MAXM-DIKLORIBENTSENI (1,3-DIKLORIBENTSENI) (2024)

FAQs

What is the flash point of ODCB? ›

Flash point 150°F. Toxic by inhalation and ingestion. Used to make other chemicals, solvents, fumigants and insecticides and for many other uses.

What is the name of c6h4c12? ›

Para dichlorobenzene is a chlorine substituted organic compound with the chemical formula C6H4Cl2. Para dichlorobenzene is an aromatic compound that forms a number of azeotropic mixtures. Para dichlorobenzene is usually called 1,4-dichloro benzene and is also called para crystals and paracide.

What is ortho-dichlorobenzene used for? ›

o-Dichlorobenzene (CASRN 95-50-1) is a colorless liquid, with a pleasant, aromatic odor. The primary uses for o-dichlorobenzene are in the manufacturing of dyes, paints, and pigments and in products used for cleaning, degreasing, and painting.

What is the melting point of 1 2 dichloro benzene? ›

1,2-Dichlorobenzene is a yellowish, flammable, viscous liquid with a characteristic aromatic odour (molar mass 147.0 g/mol, melting point −17°C, boiling point 180.5°C).

Is savitar because of flashpoint? ›

In the novel "The Flash: Hocus Pocus" where Barry never creates Flashpoint, Savitar never exists either, implying his existence depends on Flashpoint.

Does Flash remember flashpoint? ›

Despite having memories from the initial timeline, Barry's memories change sporadically throughout the series, causing him to recall the events of the Flashpoint timeline such as Aquaman's flooding of Europe and Wonder Woman's conquest of England.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 5439

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.